AKC Köpek Irkları Grubu

AKC Köpek Irkları Grubu

Köpek ırkı, köpek ırkları, köpek ırk özellikleri, köpek ırkları resimli, köpek isimleri, köpek cinsleri özellikleri gibi konularda daha da ayrıntılı bilgileri çiftliğimizden edinebilirsiniz.

American Kennel Club (AKC)’a Göre Irkların Guruplandırılması 

AKC tarafından uygun görülen 150 adet ırk vardır. Bu ırkların her biri 7 gruptan birinde veya “miscellaneous” (çeşitli) grubunda yer alır. Irkların gruplandırılması, köken aldıkları ırklar ve kullanım amaçları göz önüne alınarak yapılmıştır. Bu gruplar ve gruplarda yer alan ırklar şunlardır.

Sporting Group – Spor Gurubu

Bu gruptaki köpekler kuş avında insanlarla birlikte çalışmak üzere geliştirilmiştir. İnsanlarla birlikte olmayı seven, hareketli köpeklerdir.

American Water Spaniel
Brittany
Chesapeake Bay Retriever
Clumber Spaniel
Cocker Spaniel
Curly Coat Retriever
Pointer
English Cocker Spaniel
English Springer Spaniel
English Setter
Field Spaniel
German Shorthaired Pointer
German Wirehaired Pointer
Golden Retriever
Gordon Setter
Flat Coated Retriever
Irish Setter
Irish Water Spaniel
Labrador Retriever
Sussex Spaniel
Vizsla
Weimaraner
Welsh Springer Spaniel
Wirehaired Pointing Griffon

Hound Group – Tazı Gurubu

Tazı grubundaki köpekler görüş veya koku duyusu ile iz sürme yeteneğindedir. Genellikle yumuşak huylu, insanlara karşı canayakın köpeklerdir.

Afghan Hound
Basenji
Basset Hound
Beagle
Black and Tan Coonhound
Bloodhound
Borzoi
Dachshund
Foxhound (American)
Foxhound (English)
Greyhound
Harrier
Ibizan Hound
Irish Wolfhound
Norwegian Elkhound
Otterhound
Petit Basset Griffon Vendeen
Pharaoh Hound
Rhodesian Ridgeback
Saluki
Scottish Deerhound
Whippet

Working Group – İş Gurubu

İş grubundaki köpekler belli görevleri yerine getirme üzerine geliştirilmişlerdir. Örneğin hayvan gütme, yük taşıma, koruma gibi. Bu köpekler büyük, zeki, sahibine karşı korumacıdır.

Akita
Alaskan Malamute
Bernese Mountain Dog
Boxer
Bullmastiff
Doberman Pinscher
Giant Schnauzer
Great Dane
Great Pyrenees
Greater Swiss Mountain Dog
Komondor
Kuvasz
Mastiff
Newfoundland
Portuguese Water Dog
Rottweiler
St Bernard
Samoyed
Siberian Husky
Standard Schnauzer

Terrier Group – Terrier Gurubu

Terrier grubundaki köpekler zararlı ( kemirgen, vs.) hayvanların avlanması için yetiştirilmişlerdir. Terrierler zeki, azimli ve cesurdur.

Airedale Terrier
Australian Terrier
Bedlington Terrier
Border Terrier
Bull Terrier (English)
Bull Terrier (Miniature)
Cairn Terrier
Dandie Dinmont Terrier
Smooth Fox Terrier
Wire-Haired Fox Terrier
Glen of Imaal Terrier
Irish Terrier
Kerry Blue Terrier
Lakeland Terrier
Manchester Terrier
Norfolk Terrier
Norwich Terrier
Scottish Terrier
Sealyham Terrier
Skye Terrier
Soft Coated Wheaten Terrier
Staffordshire Bull Terrier
Welsh Terrier
West Highland White Terrier

Toy Group – Oyuncak/Süs Gurubu

Toy grubundaki köpekler insanlara arkadaş olmaları için yetiştirilmişlerdir. Güzel, küçük köpeklerdir, insanların çevresinde olmaktan hoşlanırlar.

Affenpinscher
Brussels Griffon
Chihuahua
Chinese Crested
Cavalier King Charles Spaniel
English Toy Spaniel
Italian Greyhound
Japanese Chin
Maltese
Manchester Terrier
Miniature Pinscher
Papillon
Pekingese
Pomeranian
Poodle
Pug
Shih Tzu
Silky Terrier
Yorkshire Terrier

Non-Sporting – Spor Dışı Gurubu

Spor dışı grubundaki köpekler diğer gruplara dahil edilemeyen, veya başlangıçtaki yetiştirme amaçlarının dışına çıkmış ırklardır. Bu gruptaki köpeklerin hepsi çok iyi aile köpeği olur.

American Eskimo Dog
Bichon Frise
Boston Terrier
British Bulldog
Chinese Shar-pei
Chow Chow
Dalmatian
Finnish Spitz
French Bulldog
Keeshond
Lhasa Apso
Poodle
Schipperke
Shiba Inu
Tibetan Spaniel
Tibetan Terrier

Herding Group – Çoban Köpekleri

Bu gruptaki köpekler çiftlik hayvanlarıyla çalışmak üzere yetiştirilmiştir. Bu köpekler çok zekidir ve egzersiz gereksinimleri çok yüksektir.

Australian Cattle Dog
Australian Shepherd
Bearded Collie
Belgian Malinois
Belgian Sheepdog
Belgian Tervuren
Border Collie
Bouvier Des Flandres
Briard Collie
German Shepherd Dog
Old English Sheepdog
Puli
Shetland Sheepdog
Welsh Corgi (Cardigan)
Pembroke Welsh Corgi

Miscellaneous Class – Çeşitli Irklar Sınıfı

Bu sınıftaki ırklar American Kennel Club tarafından tam resmi tanınma için çalışma aşamasında olan ırklardır. Bu ırklar çeşitli showlarda yer alıp, yarışmalarda ödül alabilir. Ancak saf ırk olarak tanımlanması yapılmamıştır.

Anatolian Shepherd
Canaan Dog
Havanese
Australian Kelpie
Lowchen
Italian Spinoni

FCI Yetiştirme Kuralları

Uluslararası Yetiştirme Kuralları (F.C.I.)

1. Federation Cynologique Internationale’nin (FCI) Uluslararası Yetiştirme/Üretme Yönetmeliği, tüm üye ülkeleri ve sözleşme ortaklarını bağlar.

FCI’nin bu yetiştirme/üretme kuralları tüm FCI üyesi ülkeleri ve aynı zamanda da sözleşme ortaklarını doğrudan kapsamaktadır. Bunun anlamı, yalnızca sağlam karakterli, fonksiyonel ve kalıtımsal olarak sağlıklı ve FCI tarafından kabul edildiği şekilde kayıtlı olan, şecere kaydı yapılmış köpekler yetiştirilebilir. Buna ek olarak ilgili FCI üyesi yada sözleşme ortağı tarafından belirlenmiş koşullar da yerine getirilmelidir.

Soyundan geleceklerin fonksiyonel sağlıklarını bozacak önemli bir kalıtımsal kusur göstermeden türünün özelliklerini, tipini ve karakterini sonraki nesillere aktaran köpekler, kalıtımsal olarak sağlıklı kabul edilen köpeklerdir. Bu bağlamda FCI’nın üyelerinden ve sözleşme ortaklarından, köpeklerin fonksiyonel sağlıklarında hasara yol açabileceğinden, standartların belirlenmesinde tür özelliklerinin abartılmasından kaçınmaları istenmektedir.

Sağlam olmayan karakter, doğuştan körlük yada sağırlık, tavşan dudak, yarık damak, belirgin diş yada çene bozukluğu, PRA, epilepsi, kriptorçidizm, monorçidizm, albinizm, doğru olmayan tüy rengi yada aşırı kalça çıkığı gibi giderilebilir kusurları olan köpekler üretilmeyebilirler.

HD yada PRA gibi ortaya çıkan kalıtımsal kusurlarla ilgili olarak, FCI üyesi ülkeler ve sözleşme ortakları bu hastalıklardan etkilenen hayvanları kaydetmek, yöntemli bir şekilde bu kusurlarla savaşmak, gelişmeleri devamlı kaydetmek ve istendiğinde bu konuda FCI’ya bilgi vermek zorundadırlar.

FCI, üyesi olan ülkeler ve sözleşme ortakları, kalıtımsal kusurlarla mücadelede değerlendirme, yardım ve öneriler bazında Bilimsel Komisyon tarafından desteklenmektedirler. Bilimsel Komisyon’un bir önlemler katalogu yayınlaması durumunda bu, FCI Genel Kurulu tarafından benimsenenle aynı şekilde bağlayıcı olur.

Üretme sorumluluğu ve yeterliliği, üye ülkelerle FCI’nin sözleşme ortaklarına bırakılmıştır ve bunlar, yetiştirme rehberliği, yetiştirme önerileri, yetiştirmenin gözlemlenmesi ve şecere kayıtlarının tutulmasını içerir.

FCI üyesi ülkeler ve sözleşme ortakları kendi üretme/yetiştirme yönetmeliklerini, üretme hedeflerinin yer aldığı FCI Üretme/Yetiştirme Yönetmeliği’ni temel alarak hazırlamak zorundadırlar. Bu yönetmelikler, saygın türlerin belirli karakteristiklerini uygun ve mantıklı biçimde göz önüne almalıdır. FCI üyesi ülke ve sözleşme ortaklarında, köpek tüccarlarına ve ticari olarak köpek yetiştirenlere, üretme izni yoktur.

2. Damızlık erkek ile dişi köpek sahiplerinin karşılıklı hakları ve yükümlülükleri prensip olarak ulusal yasalar, ulusal Köpek Barınaklarının ve yetiştirme kulüplerinin yönetmelikleri ve özel anlaşmalarla belirlenir. Bu tür yönetmeliklerle anlaşmaların olmadığı durumlarda FCI Uluslararası Üretme-Yetiştirme Kuralları geçerlidir.

Damızlık köpeklerin sahipleri ve yetiştiricileri, her üreme öncesinde içinde her iki tarafın da mali yükümlülüklerinin yer aldığı yazılı bir sözleşme üzerinde mutlaka görüşmelidirler.

Köpek “sahibi”, yasal olarak hayvanı edinen, ona bakan ve geçerliliği olan bir resmi kayıt ve şecere ile bunları kanıtlayabilen kişidir.

“Damızlık köpek temsilcisi”, köpeğin sahibidir, yada onun damızlık köpeğin çiftleştirilmesi işi için yetki verdiği bir kişidir.

DİŞİ KÖPEĞİN TEMİNİNİN VE TAŞINMASININ MALİYETİ

3. Dişi köpeğin erkeğe getirilip götürülmesi işinin sahibi tarafından yada onun güvendiği biri tarafından yapılması önerilir. Birkaç gün damızlık erkeğin temsilcisi tarafından barındırıldığı durumda dişinin sahibi hayvanın yiyecek, barınma, gerektiği taktirde veteriner ücreti ve barınağa verdiyse hasarın ödenmesi ile hayvanın geri dönüş masraflarını karşılamak zorundadır.

YÜKÜMLÜLÜK

4. Farklı ülkelerin yasalarına göre, bir hayvanı tutarak ona bakan kimse, bu süre içinde üçüncü şahıslara verilen herhangi bir hasardan yasal olarak sorumludur.
Bireysel yükümlülük sigortası için baş vuran damızlık köpek sahibi/temsilcisi, bu yasal yükümlülüğü göz önüne almalıdır.

DİŞİNİN ÖLÜMÜ

5. Dişi köpek, damızlık erkeğin temsilcisinin koruması altındayken ölürse temsilci ölümü üstlenecek ve ölüm nedeni veteriner tarafından belgelenecektir. Temsilci, dişinin sahibine en kısa zamanda ölüm ve ölüm nedeni hakkında bilgi verecektir.
Sahibi köpeğin ölüsünü görmek isterse damızlığın temsilcisi buna karşı gelemez.
Dişi köpeğin ölümü, damızlık köpeğin temsilcisinin ihmali nedeniyle meydana gelmişse, damızlık temsilcisi dişinin sahibinin kaybını tazmin etmekle yükümlüdür.
Dişi köpeğin ölümünden damızlık temsilcisinin kesinlikle sorumlu olmadığı kanıtlanmışsa dişinin sahibi, ölümden kaynaklanan tüm masrafları ödemek durumundadır.

DAMIZLIK KÖPEK SEÇİMİ

6. Damızlık köpek temsilcisi, dişiyi sözleşmede belirtilen köpekle çiftleştirmek zorundadır. Seçilen damızlığın dişiyle çiftleşemediği durumda, dişinin sahibinden onay almadan dişi başka köpekle çiftleştirilemez. Her durumda, dişi köpeğin aynı yumurtlama periyodu içinde birden fazla damızlık köpekle çiftleştirilmesi yasaktır.

RASTLANTISAL ÜREME

7. Dişi köpeğin, üzerinde anlaşılanın dışında bir köpekle kasıtsız olarak çiftleşmesi durumunda, dişiyi koruması altında tutan damızlık temsilcisi, dişinin sahibine durumu bildirmeli ve rastlantısal çiftleşmeden doğabilecek her türlü masrafı ödemelidir.
Rastlantısal çiftleşme olduğunda, aynı dişiyi üzerinde anlaşılan damızlık ile de çiftleştirmek yasaktır.
Böylesi bir durumda damızlık köpeğin temsilcisi çiftleşme ücreti talep edemez.

DAMIZLIK HİZMETİ BELGESİ

8. Damızlık köpek temsilcisi çiftleşmenin, üzerinde anlaşmaya varılmış damızlık köpek ile olduğunu, bir damızlık hizmeti belgesi üzerinde yazılı olarak ifade edecektir. İmzalayarak da kendisinin çiftleşmeye tanık olduğunu belgeleyecektir.
Bir seferde doğan yavruların kaydedildiği üretim kayıtlarını tutan organizasyon bu belgeleri kullanmak isterse belgelerin temini, doğru olarak doldurulması ve damızlık köpek temsilcisine imzalatılması dişi köpeğin sahibinin isteğine bırakılır.

Bu damızlık hizmeti belgesinin aşağıdaki bilgileri içermesi zorunludur:

a) Damızlık köpeğin adı ve damızlık kayıt numarası.
b) Dişi köpeğin adı ve damızlık kayıt numarası.
c. Damızlık köpeğin sahibinin yavru seçme hakkının son bulacağı tarih.
d. Damızlık köpeğin sahibinin seçtiği yavruyu alma hakkının son bulacağı tarih.
e. Taşınma ücretini belirleyen bir anlaşma.
f. Yavruların ölü doğması, bir tane yaşayan yavru olması yada damızlık köpeğin sahibinin seçtiği yavrunun kendisi almadan ölmesi ile ilgili özel şartlar.

DİŞİNİN KISIRLIĞI

12. Çiftleşmenin doğru olarak gerçekleşmesinden sonra damızlık köpeğin görevini yerine getirdiği kabul edilir ve sahibi, üzerinde anlaşılmış olan ücreti almaya hak kazanır. Ancak bu, dişinin gebe kaldığı anlamını taşımaz. Dişinin döllenmemesi durumunda damızlık köpeğin sahibi bir sonraki yumurtlama periyodu içinde ücretsiz bir çiftleşme önerebilir yada çiftleşme ücretinin bir kısmını geri ödeyebilir. Bu anlaşma, yazılı olarak çiftleşme gerçekleşmeden önce yapılan üretme sözleşmesinin içine dahil edilmelidir.
Ücretsiz çiftleşmenin süresi, damızlık köpeğin sahibinin ölmesi yada değişmesi ve dişi köpeğin ölmesi ile sınırlıdır.
Çiftleşme sırasında damızlık köpeğin verimsiz olduğunun (sperm analizi ile) kanıtlanması halinde, dişi köpeğin sahibi çiftleşme ücretini geri almaya hak kazanır.

YAPAY DÖLLENME

13. Yapay dölleme, daha önce doğal olarak doğum yapmamış hayvanlar üzerinde uygulanamaz. Dişinin yapay olarak döllenmesi durumunda damızlık köpekten sperm alan veterinerin, yavruların kaydedildiği damızlık kayıtlarını tutan organizasyona yazılı bir belge vererek, taze yada donmuş spermin, üzerinde anlaşma yapılan damızlık köpek tarafından üretildiğini belirtmesi gerekir. Buna ek olarak damızlık köpeğin sahibi 8. maddede listelenen belgeleri dişi köpeğin sahibine ücretsiz olarak vermelidir.

Spermin alınması ve döllenme işleminin yapılması sonucu oluşan masrafların ödenmesinden dişi köpeğin sahibi sorumludur. Dişinin döllenme işlemini gerçekleştiren veteriner, damızlık kayıtlarını tutan organizasyona dişinin önceden seçilmiş olan damızlık köpeğin spermiyle yapay olarak döllendiğini teyit etmelidir. Bu belge aynı zamanda döllenmenin yapıldığı yer ve tarihi, dişi köpeğin adını ve kayıt numarasını, sahibinin adını ve adresini de içermelidir.

Spermin alındığı damızlık köpeğin sahibi, dişi köpeğin sahibine veterinerin belgesinin yanı sıra imzalı bir damızlık hizmeti belgesi vermelidir.

YETİŞTİRME HAKKININ DEVRİ – KİRA SÖZLEŞMESİ

14. Kural olarak, çiftleşme sırasında dişi köpeğin sahibi olan kişi yavruların yetiştiricisi kabul edilir.
Dişi köpeğin yada damızlık köpeğin üretim için kullanım hakkı üçüncü şahıslara bir sözleşme ile devredilebilir.
Üretim haklarının devri/kira sözleşmesi, çiftleşme olmadan önce yazılı olarak yapılmak zorundadır.
Üretme/yetiştirme haklarının devri için yapılan yazılı sözleşme, bu tür üretim kayıtlarını tutan organizasyona ve varsa üretim kulübüne zamanında kaydedilmelidir.
Bu sözleşme, yavruların kaydedilmesi için yapılan başvuru formuna eklenmelidir. Sözleşme, iki tarafın da hak ve yükümlülüklerini açık bir şekilde ifade etmelidir.
Bu kurallardan anlaşıldığı gibi, dişi köpeği kiralayan kişi, yavrulama tarihinden yavrular sütten kesilene kadar, onun sahibi sayılır.

TEMEL KURALLAR

15. Aynı cins ve FCI’nin kabul ettiği ve köpeklerle ilgili ulusal kurumlardan bir sınırlama yada itiraz almamış şecereye sahip safkan iki köpeğin yavruları da şecereli sayılır ve FCI’nin tanıdığı şecereliler arasına katılmaya hak kazanır.
Kural olarak, özel bir kişiye satılacak yada gönderilecek olan yavruların şeceresinin o kişi adına çıkarılması gerekir.
16. FCI’nin şecereleri onaylaması, kayıtlı olan köpeğin niteliğinden çok ana- babasının belgelenmesidir.

YAVRULARIN KAYDEDİLMELERİ

17. Başka bir sözleşme yoksa gebe dişi köpeğin yeni sahibi otomatik olarak doğacak yavruların yetiştiricisi olur.
18. FCI üyesi yada sözleşme ortağı ülkelerde yetiştirilen her köpeğe, sahtesi yapılamayan ve devamlılığı olan bir kimlik verilir; bu kimlik köpeğin şeceresinde yer alır.
Yavrular prensip olarak, annenin sahibinin yaşadığı ülkede kaydedilir ve onun barınağının adını taşırlar. Bu ülkenin yasal olarak belirlenemediği durumda, aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi halinde, dişinin sahibi çiftleşmenin olduğu sırada kendisinin yaşamakta olduğu ülkede yavruların doğmasını ve kayıt olmalarını sağlama hakkına sahiptir:
Dişi köpeğin sahibi, çiftleşmenin gerçekleştiği sırada yaşamakta olduğu ülkenin barınak kulübünün yetiştirme kurallarına uymak zorundadır.
Bu koşullara uyulması durumunda yavruların kayıt işlemi, dişinin sahibinin çiftleşmenin olduğu sırada bulunduğu ülkedeki ulusal barınak kulübüne yapılmalıdır ve yavrular için sahibin barınak adı ve yaşadığı yerin adresini içeren bir şecere çıkarılmalıdır.
Köpek yetiştiren kişinin yaşadığı ülkede FCI’nın kabul ettiği bir damızlık kuralları kitabı olmayabilir. Bu yetiştirici yavruları, FCI tarafından kabul edilen kurallar kitabı olan bir ülkede kayıt ettirebilir.
Tüm yavrular tam olarak kaydedilmelidirler; bu tanım, kayıt başvurusu tarihine kadar yetişmiş tüm yavruları kapsar.
Aslında doğum belgesi olan şecereler, ana-babalığın doğrulanması için çıkarılır. Normal olarak bir seferde doğan yavrular için dişi köpek yalnızca bir erkekle çiftleşmelidir. Bundan bir sapma olması halinde barınak kulüpleri, maliyeti yetiştiriciye ait olmak üzere DNA testi yaptırarak babalığı kanıtlamak zorundadır.

ÜYE ÜLKELERİN YETİŞTİRME/ÜRETME KURALLARI

19. Üye ve sözleşme ortağı ülkelerin yetiştirme/üretme yönetmelikleri, FCI’nin taleplerinin ötesine geçebilir, ancak FCI Uluslararası Yetiştirme/Üretme Yönetmeliği ile çelişmemelidir.

SONUÇ

20. 1979 tarihli FCI Uluslararası Yetiştirme/Üretme Yönetmeliği, 1934 tarihli Monaco Uluslararası Üretme/Yetiştirme Kuralları’nın yerini almıştır. Metnin hukuki yorumlanmasında çıkabilecek fikir ayrılıkları durumunda, bu belgenin Almanca biçimi esas alınacaktır.

– FCI’nin 11-12 Haziran 1979 tarihinde Bern’de yapılan Kongre’sinde onaylanmıştır.
– Çeviri, 22 Ocak 1990’da Winterthur’da hukuk komisyonu tarafından gözden geçirilmiştir.

ROTTWEİLER

Kökeni: İtalyan mastiffi’nden geldiği düşünülmektedir.

Tanımı: İri ve güçlü bir gövdesi vardır. Erkeklerin yüksekliği 60-68 cm, ağırlığı 50 kg kadardır. Dişiler biraz daha küçüktür. Tüyleri kısa, sert ve kalındır.

Kişiliği: Dengeli, sakin, itaatkar, cesur ve kolay eğitilir. Sadece efendisi saldırıya uğradığı zaman sertleşir.

Özelliği: Çoban ve polis köpeği olarak kullanılır, daha önemlisi iyi bekçi ve muhafızdır. İyi bir aile köpeği olabilir ve özellikle çocuklarla arası iyidir.

ALMAN ÇOBAN KÖPEĞİ

Kökeni: Almanya.

Tanımı: 30-40 kg kadardır. Erkekler 60-65 cm, dişiler 55-60 cm yüksekliktedir. Yüksek zekalı bir ırktır.

Kişiliği: Çocuklarla gayet iyi iletişim kuran, diğer köpeklerle uyumlu, hareketli, mükemmel koku alan burna sahip bir köpek türüdür. Cesur, neşeli, sadık, kararlı, vefalı, efendisine ve çocuklara sevgi duyan, öteki hayvanlara karşı hoşgörülü, yabancılara karşı uyanık, kolay eğitilir.

Özelliği: Askeriyede, polis birliklerinde muhafız köpeği olarak, evlerde bekçi köpeği amaçlı kullanılabilir. Ayrıca iyi bir aile köpeğidir.

AMERİKAN COCKER SPANİEL

Kökeni: 1880’lerde ilk İngiliz Cocker Spaniel Amerika’ya getirildi. Kırsal kesime uygun türün elde edilmesi çalışmaları sonucunda, Amerikan avcılarının isteklerine cevap veren bir tür elde edilebildi. Buradaki av kuşları İngiliz kuşlarından daha ufak yapılı olduklarından, köpeğin cüssesi de giderek ufaltıldı. Başka değişiklikler de bunu izledi ve sonunda İngiliz ve Amerikan cockerleri arasındaki farklar ortaya çıkıverdi. Bugün her iki tür de ülkelerinde tescil edilmişlerdir.

Kişiliği: Genetik açıdan zamanla fiziksel ve huysal değişime uğrayan Amerikan cocker’ın sportif, eğlenceli ve sakin yapısında pek bir değişim olmamıştır.

Gereksinimi: Tüyleri belirli bir programa göre kesilip taranmalı, hayvan egzersizden uzak tutulmamalı, idman yaptırılmalı, dolaştırılmalı ve tabii ki, onu oyundan uzak tutmamak gerekmektedir.

AMERİKAN PİTBULL TERRİER

Kökeni: Bu savaşçı köpek 19. yüzyılda İngiltere’nin Staffordshire bölgesinde Bulldog ile çeşitli terrierlerin çiftleştirilmesiyle elde edilmiştir. ABD’ne getirilen bu cins burada onun ağırlığını arttıran ve başının daha güçlü hale gelmesini sağlayan Amerikalı yetiştiriciler tarafından mükemmelleştirilmiş ve şu anki durumunu almıştır.

Tanımı: Erkekler 44-46 cm, dişiler ise 40-42 cm yüksekliktedir. Ağırlıkları 17-20 kg kadardır. Güçlü, kaslı bir gövdesi vardır; aynı zamanda çok çeviktir. Kısa kuyrukludur; yatay duruşlu kalın, kısa, parlak tüyleri vardır. Her renk olabilir. Ancak erkeklerin %80’i beyazdır. Amerikan Köpek Kulübü tarafından American Staffordshira, İngiliz Köpek Kulübü tarafından ise Amerikan Pitbull Terrier olarak 2 grup olarak sınıflandırılmışlardır.

Kişiliği: Çok eski savaş köpeklerinin de genetik özelliklerini aldığından çok cesur ve çok canlı bir köpektir. Düşmanıyla öldüresiye savaşır. Ancak, asgari bir eğitimle yabancıların niyetini anlayabilmesini sağlayacak kadar yetenekli, sakin, iyi huylu ve itaatkar bir köpek haline gelebilir.

Özelliği: Mülk bekçisi olarak çok iyi sonuç vermiştir. İnsana eşlik eden köpek olarak da değerlidir. Sonuçta herşey pitbullunuzu nasıl eğittiğinize bağlıdır.

BEAGLE

Kökeni: Elizabeth çağında Harrier ile eski İngiliz Tazısı’nın çiftleştirilmesiyle geliştirildi. Tanımı: Harrier’e benzer. Fakat daha kısa bacaklıdır. Dayanıklı ve çok hareketlidir. Yüksekliği 33-40 cm, ağırlığı 8,2-13,6 kg’dır. Ayakları yuvarlak ve güçlüdür. Tüyleriyle ayırt edilebilen iki ayrı tipi vardır: Biri yumuşak, diğeri sert tüylüdür. Siyah desenli mavi, beyaz, siyah, portakal veya üç renklidir. Kişiliği: Duygulu, neşeli, temiz, sakin, hoş görünüşlü, güzel sesli bir cinstir. Özelliği: Av köpeği amaçlı olarak uzmanlaşmıştır. İnsana eşlik eden köpek olarak da olumlu bir şöhrete sahiptir. Minyatür bir türü de vardır. Elizabeth Baegle’ı denilen bu türün yüksekliği 30 cm kadar ağırlığı ise 10 kg’dır. Geçmişte avcılar bu minyatür köpeği atların terkisinde ava götürürlerdi.

BORDER COLLİE

Kökeni: İskoçya’nın sınır köylerinde geliştirilen Border Collie, zekası ve kendine verilen görevleri yapma konusunda büyük gelişim göstermiştir. Kişiliği: Oldukça sevecen ve heyacanlı olan Border Collie, çocuklarla olan yakınlığından dolayı tam bir aile köpeğidir. Gereksinimi: Bol bol gezmek, egzersiz ve oyun ister.

BULL TERRİER

Kökeni: Bulldog’un eski İngiliz terrier’i ile çiftleştirilmesi ile elde edildi. Tanımı: Yüksekliği 53-56 cm, ağırlığı 23,5 ile 28 kg arasında olmalıdır. Renkleri saf beyaz, baş kısmı siyah lekeli ya da kaplan desenli, sarımsı kahverengidir. Kişiliği: Eskiden çok vahşi olan bu tür modern yetiştiricilerin katkıları ve eğitimleri sayesinde gayet iyi mizaçlı bir hal almıştır. Özelliği: İlk önceleri sadece dövüş köpeği amaçlı kullanılan bu köpek, artık günümüzde bekçi ve güvenlik amaçlı kullanılmaktadır.

BULLMASTİFF

Kökeni: 1924’te Mastiff ile Bulldog’un çiftleştirilmeleri sonucu elde edilmiştir. Tanımı: Güçlü ve hantal olmayan bir köpektir. Erkekler 63,5-68,5 cm ve 50-56 kg, dişiler 61-66 cm yüksekliğinde ve 45-54 kg ağırlığındadır. Tüyleri açık kahverengi, kızıl ve kaplan renklerinin bütün tonlarını taşır; kısa ve serttir. Kişiliği: Neşeli, korkusuz, dengeli, itaatkâr ve duygulu bir ırktır. Ancak, bu köpekler gerçekten enerjik insanlar içindir. Özelliği: Avcı, muhafız ve bekçi köpeği amaçlı kullanılabilir. Gereksinimi: Şişmanlamaya yatkın bir tür olduğu için iyi bir beslenme rejimi uygulanmalı ve sık sık yürüyüşe çıkartılmalıdır.

CHİHUAHUA

Kökeni: Meksika Tanımı: 500 gr ile 3 kg arasında ağırlığı olan ufak tefek bir köpektir. Uzun ve kısa tüylü olmak üzere iki cinsi vardır. Ufak ve yuvarlak bir kafatası, kısa, sivri bir burnu ve dik kulakları vardır. Değişik renk ve desenleri bulunur. Kişiliği: Küçük yapısına rağmen her zaman tetikte, hareketli ve kendine güveni olan bir türdür. Sahibine bağlılığı ve koruyucu içgüdüsü sayesinde iyi bir ev arkadaşıdır.

CHOW CHOW

Kökeni: 19. yüzyılın ortasında İngiliz tüccarlar tarafından İngiltere’ye getirilmiştir. Tanımı: Yüksekliği 48.4-50 cm, ağırlığı 24-27 kg’dır. Başı iri, kafatası düzdür. Kalın bir tüy tabakası vardır. Boyun tüylerinin bolluğu ona bir aslan görünümü verir. Renkleri sarımsı kahve, kızıl, krem, mavi, siyah, gümüş, gri ya da nadiren beyaz olur. Daima tek renklidir. Kişiliği: Sakin ve vurdumduymaz bir mizacı vardır. Sahibine karşı çok sadık, nazik, temiz ve sabırlıdır. Tasma ve kayış takılmasından pek hoşlanmaz. Özelliği: Sakin insanlara uyum sağlayan bu tür, özellikle sıcak aylarda sık sık yıkanmalı ve tüyleri fırçalanıp taranmalıdır. Tam bir aile köpeğidir

DALMAÇYALI

Kökeni: İlk İngiltere’de görüldüğü için İngiltere kökenli olduğu düşünülmektedir. Tanımı: Erkekler 55-60 cm, dişiler 50-55 cm yüksekliktedir. Ağırlığı 25 kg kadardır. Tüyleri, kısa, sert, sık ve parlaktır. Temel rengi daima beyaz olup, üzerinde siyah ya da koyu kırmızı lekeler vardır. Kişiliği: Sakin, sadık, bağımsız ama evden hoşlanan, son derece duyarlı bir cinstir. İnsana ihtiyaç duyar, aksi halde depresyona girebilir. Çocuklarla oynamayı sever. Mükemmel bir belleği vardır. Özelliği: Av köpeği ve aile köpeği amaçlı kullanılabilir. Pislik ve çamurdan hoşlanmaz.

DOBERMAN PİNSCHER

Kökeni: Great Dane, Alman çoban köpeği. Rottweiler ve Pinscherin muhtemelen Beauceron ve İngiliz Tazısı ile çiftleştirilmesiyle 1860’da Almanya’da geliştirilmiştir. Tanımı: Doberman kaslı ve son derece zarif bir köpektir. Erkekler 66-71 cm, dişiler 61-66 cm yüksekliğe sahiptir. Ağırlıkları 30-40 kg. kadar, tüyleri, kısa, kalın, sert ve vücuduna yapışıktır. Renkleri pas rengi lekeler taşıyan, siyah, koyu kahvedir. Kişiliği: Dişiler, aileye karşı sakin, duyarlı ve duygulu, ancak yabancılara karşı kuşkucudurlar. Erkek son derece zeki, ancak aceleci ve genellikle saldırgandır. Özelliği: Bekçi ve muhafız köpeği olarak kullanıllırlar, fakat dişiler apartman hayatına daha iyi uyum gösterirler.

GOLDEN RETRİEVER

Kökeni: İngiltere’deki altın tüylü köpeklerin Bloodhound ile çiftleştirilmesiyle geliştirilmiştir. Tanımı: Yükseklikleri; erkeklerde 58-61 cm, dişilerde 55-57 cm.’dir. 0rtalama ağırlıkları erkeklerde 29-34 kg, dişllerde ise 27-32 kg’dır. Tüyleri parlak ve dalgalı olmalıdır. İkinci tüy tabakası su geçirmezdir. Renklerleri altın ve krem renginin bütün tonlarıdır. Kişiliği: Hareketli, uysal, iyi huylu, duygulu, sevimli bir köpekitir. Özelliği: Sağlam ve güçlü bir köpektir. Koku alma duygusu çok gelişmiştir. İyi huylu olduğu için insana eşlik eden köpek olarak da değerlidir ve aile hayatına uyum sağlar. Çocuklara hatta bebeklere karşı cok sabırlı ve naziktir.

GRAND DANUA

Kökeni: Almanya Tanımı: Yetişkin bir Danua’nın omuzundan yere yüksekliği 72 cm’i geçebilir. Uzun, güçlü ve zarif bir vücudu vardır. Değişik renkleri vardır. Kişiliği: Güvenilir, dost canlısı, uysal ve ailesine bağlı bir köpektir. Yabancılara karşı da kendine güvenli davranır ve kolay kolay sinirlenmez. Çocuklara bayılır fakat iri cüssesi yüzünden büyük çocuklara daha uygundur. Kolay eğitilebilir, fakat bu eğitimde tutarlılık ister. Özelliği: Fazla bakım ve egzersiz gerektirmez. Diğer evcil hayvanlarla da iyi geçinir. Kendine güveni ve agresif olmayan, aile üyelerine karşı son derece bağlı ve nazik, yabancılara karşı biraz içine kapalı bir türdür.

İNGİLİZ SETTERİ

Kökeni: İlk setter 1500 yılında Fransa’da Ispanyol ve Fransız pointerinden elde edilmiştir. Üçyüzyıl sonra Büyük Britanya’ya getirildi ve burada son derece zeki bir köpek yetiştiricisi olan Edward Lawerack tarafından geliştirildi. Tanımı: Setter ince görünüşü, biraz çıkık alınlı uzun bir başlı bir köpektir. Yükseklik, erkeklerde 56-62 cm, dişilerde 53-58 cm’dir. Ağırlık ise 27-32 kg. Gelişmiş ama sarkık olmayan dudakları vardır. Tüyleri düzdür. Ensesinde, bacaklarında ve baldırlarında uzun tüy saçakları vardır. Siyah-beyaz, beyaz-limon, beyaz-portakal, beyaz-kestane ya da üçrenkli (siyah, beyaz, kızıl) olması tercih edilir. Az veya çok benekli veya çeşitli iriliklerde lekeli olabilir. Kişiliği: Sakin, duyarlı, canlı, insan dostu ve duyguludur. Refleksleri iyidir. Disiplinli ama coşkuludur. Sabırla ve ikna yoluyla eğitilmeye çok yatkındır. Özelliği: Av köpeği olarak kullanılır. Koku alma duyusu çok gelişmiştir. Hızlı, yorulmaz, hareketli ve güçlüdür. Her türlü araziye, sularla kaplı olanlara bile, uyum sağlayabilir. Kötü hava koşullarına ve yaz sıcağına dayanıklıdır. Gereksinimi: Çok iştahlı olduğu için şişmanlama eğilimi vardır.

KANGAL

Kökeni: Yapılan tüm araştırmalara rağmen Kangal ırkının kökenine ait yazılı bir bilgiye ulaşılamamıştır. Asurlular ve Babiller döneminde yaşadığı ve 17.yy da Orta Asya’dan Anadoluya geldiği görüşü yaygındır. Evliya Çelebinin, seyahatnamesinde Anadoluda yaşayan güçlü ve aslana benzeyen bir köpekten bahsetmesi bu görüşü desteklemektedir. Tanımı: Erkeklerde boy 75-80 cm; kilo 50-60 kg, dişilerde boy 70-80 cm; kilo, 41-49 kg civarındadır. ortalama yaşam süreleri 12 yıldır. Burun yapısı küti çene yapısı sağlamdır. Siyah maskelidir. Tüyler orta uzunlukta, sert yapıdadır. Kirli beyaz, açık sarı, boz, kahverengi veya kırçıl renkte olabilir. Göz etrafı siyahtır. Kulaklar üçgen şeklinde, uçları yuvarlaktır. Ayaklar iri yapılı, kuvvetli, parmaklar bombeli ve genellikle siyahtır. Kişiliği: Kangallar cesur, hızlı, zeki, ön sezileri kuvvetli hayvanlardır. Sahibine aşırı bağlıdır. Öğrenme yetileri çok güçlüdür. Görevlerine çok sadıktırlar. Kangal köpeğinin sürü koruma özelliği genetik yapısından gelir. Kurt boğan tek ırktır. Genellikle anne-babadan doğan kardeşlerin birbirleriyle çiftleşmedikleri tespit edilmiştir. Özelliği: Çobak köpeğidir, büyük bahçeleri korumak içinde kullanılır.

LABRADOR RETRİEVER

Kökeni: Newfoundland’ın yerlisi olan bir köpektir. Tanımı: Kısa, sağlam bir köpektir. Yüksekliği 55-47 cm., ağırlığı 24-36 kg.’dır. Tüyleri sık, sert ve dalgasızdır. Su geçirmeyen ikinci bir tüy tabakası vardır. Renkleri siyah, sarı, karaciğer kırmızısı olabilir. Kişiliği: Canlı, duygulu, sevimli, duygusal bir köpektir. Ayrıca çok iyi bir yüzücüdür. Özelliği: Koku alma duyusu mükemmeldir. Av köpeği olarak mekemmel bir başarı gösterir. Soylu, sağlıklı ve dayanıklı bir köpektir.

MİNYATÜR PİNSCHER

Kökeni: Kısa tüylü Avusturya terrieri de denilir. Tanımı: gövdesi alçak, sağlam yapılıdır. Ortalama 35-50 cm yüksekliğinde, 12-18 kg ağırlığındadır. Armut biçiminde bir baş, kalın bir burun, önden daha geniş bir görünüşü vardır. Kısa, açık sarı, açık kahverengi, kızılımsı siyah renklerinde olabilir. Tüylerinde her zaman beyaz lekeler vardır. Kişiliği: Hareketli, inatçıdırlar. Refleksleri hızlıdır. Görünüşü güzeldir. Özelliği: Bekçi köpeği ve aile köpeği olarak kullanılır.

NAPOLİTEN MASTİFF

Kökeni: Bütün Avrupa Mastiffleri Tibet mastiffi’nden köken almıştır. Çok eski bir türdür. Tanımı: Yükseklikleri erkeklerde 65-75 cm, dişilerde 60-70 cm’dir. Ağırlığı 70 kg kadar çıkabilir. Ciddi, güçlü görünen köpeklerdir. Tüyleri kısa, kalın, düz, parlak; renkleri kurşun rengine yakın siyah, gri, kaplan rengi ya da açık kahverengidir. Kişiliği: Kaba ve hatta vahşi görünüşüne rağmen, barışçı ve dengeli bir köpektir. Çok cesur bir hayvandır ve fiziksel acılara büyük bir sabırla dayanır. Özelliği: Ağırlıklı olarak dovüş köpeği olarak kullanılan mastif günümüzde polis birliklerinde ve mülk koruma amaçlı kullanılmaktadır. İyi bir bakım ve eğitimle gerçekten çok iyi bir koruma köpeği olabilir.

POİNTER

Kökeni: İngiltere Tanımı: Erkekler 63-69 cm, dişiler ise 61-66 cm arası olurlar. Büyük köpekler kategorisine girer. İnce bir kuyruğu ve ince bacakları vardır. Kişiliği: Tam bir aristokratik köpektir. Gururlu ve sadıktır. Kaslı ve zarif vücuduyla gücün ve dinamizmin simgesidir. Özelliği: Soylulara avlarında eşlik etmesi için yetiştirilmiştir. Sportif bir köpektir ve bu özelliğini her an gösterir. İyi bir dosttur fakat diğer evcil hayvanlarla arası pek iyi değildir. Hep zinde ve tetiktedir. Ağırbaşlı bir yapısı olduğundan dolayı insanlara ve hayvanlara gereğinden fazla yakınlık göstermez.

POMERANİAN

Kökeni: Almanya Tanımı: Ağırlıkları 1-3kg, yükseklikleri ise 20-30 cm’dir. Yaşam süreleri 12-16 yıldır. Yumuşak ve düz tüylüdür. Kişiliği: Yüksek enerjili, çok hareketli bir ırktır. Meraklı ve heyecanlı bir yapıları vardır. Özelliği: Bekçi köpeği olarak mükemmeldirler. Gereksinimi: Bol tüylü olduklarından günlük tarama gerektirir.

POODLE

Kökeni: Dünyaya tanıtanlar Fransızlardır, fakat eski Roma İmparatorluğu duvar resimlerinden, 15. yüzyıl Avrupa tablolarına kadar birçok yerde resimleri görülmüştür. Tanımı: Genelde 45-60 cm arası olurlar. Kıvırcık, kuzu gibi tüyleri vardır. “Arkadaş (Minyatür)” ve “Oyuncak Köpek” olarak adlandırılan iki türü olsa da tek farkları boylarıdır. Kişiliği: Oyuncu, sadık ve insan canlısı bir köpektir. Oldukça zekidir ve her zaman tetiktedir. Öğrenmek için isteklidir. Özelliği: Çocuklarla da iyi geçinen sadık ve içten bir köpektir. Minik olsa da zarif ve gururlu bir duruşu vardır. Hafif ve yaylanarak yürür, bu yüzden uzun yürüyüşlere uygun değildir.

Read Previous

Bunlara Dikkat

Read Next

Köpeğin Tarihçesi

× Greendog Whatsapp Hattı